לְהִשְׁתַּזֵּף

The idea of tanning goes all the way back to biblical times:

אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש.. (שיר השירים א’, ו’)

Don’t look upon me that I am blackened, that the sun has tanned me… (Song of Songs 1:6)

Someone tan is שזוף
if he’s male and שזופה
if she’s female. And to tan or to get tanned is the התפעל verb להשתזף
.

For example:

אני הולך לים בעיקר כדי להשתזף.

I go to the beach mainly to tan.

Okay, I also enjoy the atmosphere. And the sand. And the water. And the sunset.